גרוש

גרוש
גָּרוּשm., גְּרוּשָׁה f. (part. pass. of גָּרַש) a divorced spouse. Pes.112a ג׳ שנשא ג׳ a divorced husband who married a divorced wife. Ib. ג׳ בחיי בעלה marrying a divorced wife while her husband is yet alive. Ned.20b גְּרוּשַׁת הלב divorced at heart, one whom her husband is determined to divorce; a. fr.Pl. גְּרוּשִׁים, f. גְּרוּשוֹת. Yalk. Jer. 268 וכי ג׳ אתם לי are ye divorced from me (the Lord)?

Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature. . 1903.

Look at other dictionaries:

 • גרוש — 1 גיטין, מתן גט, פרידת בני הזוג הנשואי 2 יחידת מטבע קטנה, אגורה, פני, סוג מטב 3 נידוי, הגלייה, שילוח, הרחקה, הוצאה, נישו 4 פרוד, שהתגרש, שגורש, שקיבל גט, חי בנפרד מאישת …   אוצר עברית

 • גרוש עם חור — שילינג, כינוי למטבע בתקופת המנדט {{}} …   אוצר עברית

 • חסך גרוש לגרוש — חסך לאט לאט, חסך כל גרוש שאפשר {{}} …   אוצר עברית

 • אין לו גרוש על הנשמה — מרושש, חסר כול, חי מהיד לפה {{}} …   אוצר עברית

 • אין לו גרוש על התחת — מרושש, חסר כול, חי מהיד לפה {{}} …   אוצר עברית

 • לא ראה ממנו גרוש — לא הרוויח ממנו כלום {{}} …   אוצר עברית

 • לא שווה גרוש — בעל ערך מועט, לא מועיל {{}} …   אוצר עברית

 • שמר על כל גרוש — חסך בהיסטריה; התקמצן {{}} …   אוצר עברית

 • Qirsh — Qirsh, Gersh, Grush, Kuruş and Grosi are all names for currency denominations in and around the territories formerly part of the Ottoman Empire. The variation in the name stems from the different languages it is used in (Arabic, Ethiopian, Hebrew …   Wikipedia

 • בחוסר-כול — בלי גרוש על הנשמה, בחוסר אמצעים, בעוני, בדלות {{}} …   אוצר עברית

 • גרש — 1 v. הונס, הוברח; סולק, פונה; הורחק, שולח, הוגלה, הוצא בכוח; קיבל גט, נאלץ להתגר 2 v. להניס, להבריח; לסלק, לפנות; להרחיק, לשלח, להגלות, להוציא בכוח; לתת גט, להתגרש, להיפרד מ 3 v. לתת גט, לקבל גט, להיפרד מבן זוג, להפסיק נישואין, להיעשות גרוש,… …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”